November 2019

Nov
6
09:30
Marktspaziergang
Nov
7
15:30
Bingo
Nov
13
09:30
Marktspaziergang
Nov
14
15:30
Bingo
Nov
20
09:30
Marktspaziergang
Nov
21
15:30
Bingo
Nov
27
09:30
Marktspaziergang
Nov
28
15:30
Bingo